Urenportals: Klant | Medewerker

Bouw cao: Alles over de nieuwe bouw cao

In de bouw cao staan het salaris en andere arbeidsvoorwaarden beschreven. Dit zijn de bindende afspraken tussen werkgevers en werknemers uit de bouwsector. Een collectieve arbeidsovereenkomst of cao bevat de algemene afspraken waar alle bedrijven in de bouw en hun werknemers zich aan moeten houden.

De afspraken beschreven in de bouw cao zijn na onderhandelingen met alle betrokken partijen vastgesteld en mogen niet overtreden worden. Denk hierbij aan afspraken over arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en salaris.

Er staat veel informatie in een cao, hier lees je alles over dit ingewikkelde maar belangrijke document.

Goed nieuws: salaris in de bouw omhoog!

Een cao heeft een looptijd van maximaal 5 jaar. Daarna wordt een cao opnieuw voor een bepaalde tijd aangegaan. Onlangs zijn werkgevers en vakbonden tot een nieuwe bouw cao overeengekomen. Met goed nieuws, want salaris gaat omhoog!

De lonen voor werknemers in de bouw- en infrasector zijn per 1 december 2020 met 2 procent omhoog gegaan. Ook mogen bouwplaats medewerkers vanaf 2021 eerder stoppen met werken.

De loonsverhoging vindt plaats in twee stappen. Deze loonsverhoging is een antwoord op het stijgende aantal vacatures in de bouw. Deze sector zit in de lift en er is volop werk te vinden. Dit is ook te merken aan het aanbod van Bowers. Er is een ruime keuze in vacatures met toekomstgarantie. Elke dag komen er nieuwe vacatures bij. Neem een kijkje bij onze uitdagende bouw vacatures, bouwkunde vacatures, civiele techniek vacatures of infra vacatures.

Voordelen voor werknemers in de bouw

De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon. Ook krijgen werknemers in veel cao’s meer vakantiedagen dan het wettelijk vereiste minimum. Daarnaast bevatten cao’s afspraken die niet wettelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over opleidings- of trainingsmogelijkheden.

Als werkgever ben je verplicht de afspraken in de cao na te leven. Zo moet je werknemers het cao-loon betalen. Minder mag niet. Meer loon betalen of betere regelingen treffen mag wel, maar je moet dit dan voor alle werknemers laten gelden. Doe je dit niet, dan kan er sprake zijn van ongelijke behandeling.

  • Loon cao kan hoger zijn dan het minimumloon
  • Kans op meer vakantiedagen voor werknemers dan het wettelijk vereiste minimum
  • Afspraken over opleidings- of trainingsmogelijkheden
  • Werkgever moet de afspraken in de cao na leven

Voorwaarden bouw cao

Laten we nog een ding ophelderen: het bouw cao salaris is een minimum salaris dat vaak gehanteerd wordt als je werkzaam bent bij een bouwbedrijf. Als je meer ervaring hebt in diverse opdrachten, kan je meer salaris vragen.

Een overeenkomst met een detacheringsbureau, zoals Bowers, sluit hier uitstekend op aan. Dan krijg je de mogelijkheden je te ontwikkelen op diverse projecten en hierdoor een cv op te bouwen waar geen werkgever omheen kan en ook bereid is om daarvoor te betalen.

Ga aan de slag in de bouw

Bekijk onze openstaande bouwvacatures of doe een open sollicitatie.